Copyright


Eigendoms recht - Copyright 
Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.atelier-wiesje.eu en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Atelier Wiesje. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het Atelier Wiesje of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: 
"© Copyright Atelier Wiesje. All rights reserved. www.Atelier-Wiesje.eu", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. All rights reserved. www.Atelier-Wiesje.eu Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.Reproductie en herverdeling van de inhoud van deze site is verboden bij de wet en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke maatregelen. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, kunt u altijd contact met ons opnemen: 
Atelier Wiesje - Secrist Dolls Europe: e-mail: info@atelier-wiesje.eu - 
Tel: 0031 (0)30 220 42 97


Copyright Atelier Wiesje © 2024
Hessenweg 181A  |  3731 JH,  De Bilt
Nederland